Informacja o konkursach krajowych

Dotacje

W ramach programów krajowych dostępne są dotacje m.in. na badania i rozwój, promocję przedsiębiorstw zagranicą, inwestycje dot. energooszczędności, szkolenia, rozwiązania w zakresie innowacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami

Nasi Partnerzy