Dotacje na informatyzację podmiotów leczniczych (woj. dolnośląskie)

ALERT DOTACYJNY / 7.02.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia, które wpisują się w poniższe rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia:

 1. Do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty zgodne z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020:
  • Narzędzie 26 – Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej,
  • Narzędzie 27 – Upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.
 2. Projekty polegające m.in. na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z systemami innych świadczeniodawców, będą weryfikowane pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2.
 3. Wnioskodawca zapewnia podłączenie wytworzonych w projekcie produktów z Platformą P1 oraz zgodność ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (zwany dalej: CSIOZ), jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w P1. W przypadku gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, produkty wytworzone w ramach projektu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy regionalnej.
 4. Projekt dotyczący regionalnej platformy zapewnia skalowalność platformy poprzez możliwość zwiększenia liczby użytkowników, tj. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych bez względu na typ – opieka szpitalna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwana dalej: AOS), podstawowa opieka zdrowotna (zwana dalej: POZ) oraz bez względu na podmiot tworzący.
 5. Projekty dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (zwanej dalej: EDM), w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ.
 6. Projekty w zakresie budowy lub rozbudowy regionalnej platformy uwzględnia funkcjonalności dotyczące regionalnego repozytorium EDM, z obsługą przechowywania EDM. Repozytorium EDM powinno realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
15.02.2017 do 9.05.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Leave a comment

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488