Wtorkowe Spotkania Nauki z Biznesem


Rejestracja

DANE UCZESTNIKA

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer NIP

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu firmy

 

INFORMACJE DODATKOWE

Oświadczam, że posiadam pisemne upoważnienie pracownika na przekazanie jego danych osobowych do przetwarzania przez DMP Group Sp. z o.o. w zakresie organizowania i realizowania przez nią szkoleń/konferencji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). W przypadku osoby fizycznej wypełnienie pola oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DMP Group Sp. z o.o. w zakresie organizowania, realizacji szkoleń/konferencji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Równocześnie osoba fizyczna potwierdza, że wie, iż ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DMP Group Sp. z o.o. oraz wszystkich podmiotów z nią współpracujących.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach

 

OPŁATA

  • Opłata wniesiona do 31.01.2018 r - 120 PLN netto
  • Opłata wniesiona do 16.02.2018 r – 170 PLN netto
  • Opłata wniesiona po 17.02.2018 r – 250 PLN netto

 

 

 

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy