OSOZ TOUR 2018

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE
pod patronatem OSOZ TOUR 2018

USTAWA RODO, DYREKTYWA FAŁSZYWKOWA, ZSMOPL, E-RECEPTY

(obecność na szkoleniu to 4 punkty miękkie)

DATA: 25.09.2018, godz. 10.00 – 15.00

MIEJSCE SZKOLENIA: DMP Group, Warszawa, ul. Kłobucka 23

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09:30 – 09:55Rejestracja uczestników; kawa na przywitanie

09:56 – 10:00Powitanie uczestników, przedstawienie programu szkolenia

10:00 – 10:45Ustawa RODO – praktyczny wpływ ustawy na pracę apteki

10:45 – 11:30Bezpieczeństwo danych osobowych, czyli system KS-BDO jako praktyczna realizacja RODO w aptekach

11:31 – 12:15ZSMOPL – nowy obowiązek sprawozdawczy aptek do Ministerstwa Zdrowia

12:15 – 12:30Przerwa kawowa

12:30 – 13:15Dyrektywa fałszywkowa i nowe wyzwania dla aptek wynikające z regulacji unijnych

13:15 – 14:00E-recepta i nowe obowiązki aptek od 01.01.2019 roku

14:00 – 14:45Nowe przepisy prawa i ważne zmiany w systemie KS-APTEKA – warsztaty praktyczne

14:45 – 15:30Forum dyskusyjne

 

Opłatę za szkolenie w wysokości 123 zł brutto (100 zł netto) od osoby, należy przesłać do dnia 18.09.2018 r.
na Konto Bankowe nr 90 2490 0005 0000 4600 7394 4331

 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Skąd dowiedziałeś się o konferencji?

DANE FIRMY

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Branża

Numer NIP

UCZESTNIK

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

INFORMACJE DODATKOWE

DMP Group Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” Administratorem Państwa danych osobowych jest DMP Group Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23; 02-699 Warszawa. Ponadto Administrator Danych informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe tylko w celach w jakich zostały mu przekazane oraz przez czas niezbędny dla ich realizacji, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Równocześnie pragniemy poinformować, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, uzyskania informacji o celu oraz okresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez: email biuro@dmpgroup.pl, telefonicznie +48 690 910 666 lub pocztę: DMP Group Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23 02-699 Warszawa. Mają również Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Na stronie www.dmpgroup.pl/polityka-prywatnosci udostępniony został serwis informacyjny, w ramach którego DMP Group Sp. z o.o. jako Administrator Danych będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych art. 13 i 14 RODO.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych od organizacji Ustawicznego Szkolenia dla Aptekarzy na temat: Rozporządzenia RODO, Dyrektywy Fałszywkowej, ZSMOPL, E-Recepty.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyrażam zgodę na przesyłanie przez firmę DMP Group SP. z o.o. ofert i innych informacji drogą elektroniczną. Jednocześnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oczekuję na wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze moich danych osobowych.

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488