DOTACJE NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO (WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

ALERT DOTACYJNY / 22.12.2016

Kto może się starać o dotację?
Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający kontrakt z NFZ:

• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
• przedsiębiorstwo
• jednostkę budżetową
• lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w rodzaju POZ[1] i AOS[2] (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS[3], ASDK[4]).

W ramach konkursu wykluczone są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenia szpitalnego. Wyjątkiem są szpitale, które w swoich strukturach posiadają AOS/ASDK oraz ubiegają się o wsparcie wyłącznie na dany AOS/ASDK.

[1] Podstawowa opieka zdrowotna.
[2] Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
[3] W zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych.
[4] Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie pracowni endoskopowych.

Co można sfinansować?
Podstawowy sprzęt medyczny, kierując się następującą zasadą:

• w pierwszej kolejności wnioskodawca dokonuje zakupu tego sprzętu, którego nie posiada w swoich zasobach,
• w dalszej kolejności, wnioskodawca może dokonać uzasadnionego zakupu dodatkowego/kolejnego sprzętu medycznego, bądź może dokonać zakupu dodatkowej aparatury (pomimo już posiadanej), ale o lepszych parametrach i również zgodnie z wyposażeniem wskazanym poniżej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 50%

Termin naboru:
2016-12-30 do 2017-02-28

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Leave a comment

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488