KONKURSY KRAJOWE
Konkurs dot. promocji marek produktowych zagranicą poprzez udział w targach, misjach gospodarczych, nabór 10.02.2017-13.03.2017
Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dot. tworzenia nowych produktów, usług i technologii, nabór 01.03.2017-30.06.2017
Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, nabór 20.02.2017-29.03.2017
Dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe dot. tworzenia nowych produktów, usług i technologii, nabór: 1.06.2017-08.02.2018
Dotacje na dokształcanie pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Woj. Dolnośląskie

 • Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, planowany termin naboru 30 stycznia 2017 r.
 • Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, planowany nabór listopad 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór 30 września 2016 r.

Woj. Kujawsko-Pomorskie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, planowany termin naboru IV kwartał 2016 r.
 • Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, planowany nabór październik-grudzień 2016 r.
 • Dotacje na e-usługi, planowany nabór III kwartał 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór październik – grudzień 2016

Woj. Lubelskie

 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa dla przedsiębiorstw, planowany nabór styczeń 2017 r.
 • Inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wdrożeniu innowacji, styczeń 2017 r.
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór listopad 2016 r.
 • Inwestycje w energooszczędność w sektorze publicznym, planowany nabór wrzesień 2016 r.
 • Programy profilaktyki zdrowotnej, planowany nabór listopad 2016 r.

Woj. Lubuskie

 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór grudzień 2016 r.
 • Programy profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej, planowany nabór 2016 r.

Woj. Łódzkie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Wsparcie na internacjonalizację przedsiębiorstw, planowy nabór IV kwartał 2016 r.
 • Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, planowany nabór wrzesień-listopad 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór październik-grudzień 2016 r.
 • Programy profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej, planowany nabór IV kwartał 2016 r.

Woj. Małopolskie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór IV kwartał 2016 r.

Woj. Mazowieckie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór październik 2016 r.
 • Dotacje na e-usługi, planowany nabór grudzień 2016 r.
 • Wsparcie na internacjonalizację przedsiębiorstw, planowy nabór IV kwartał 2016 r.
 • Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór grudzień 2016 r.

Woj. Opolskie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, planowany nabór IV kwartał 2016 r
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Dotacje na e-usługi, planowany nabór IV kwartał 2016 r.

Woj. Podkarpackie

 • Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa w tym rozwiązania IT, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Rozwój usług zdrowotnych, planowany nabór wrzesień/październik 2016 r.
 • Programy profilaktyki zdrowotnej i społecznej, planowany nabór IV kwartał 2016 r.

Woj. Podlaskie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Programy rehabilitacji leczniczej, planowany nabór styczeń 2017 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór listopad 2016 r.

Woj. Pomorskie

 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Dotacje na rozwiązania IT dla podmiotów medycznych, w tym na e-usługi, planowany nabór 21-28 października 2016 r.

Woj. Śląskie

 • Dotacje na cyfryzacje usług publicznych, planowany nabór listopad/grudzień 2016 r.
 • Innowacje produktowe i procesowe, planowany nabór listopad/grudzień 2016 r.
 • Rozwój usług zdrowotnych, planowany nabór wrzesień/październik 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór listopad/grudzień 2016 r.
 • Dotacje na rozwiązania IT dla przedsiębiorców, nabór od 29.08. do 06.10.2016 r.

Woj. Świętokrzyskie

 • Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planowany nabór IV kwartał.

Woj. Warmińsko-Mazurskie

 • Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw, planowany termin naboru wrzesień 2016 r.
 • Dotacje na e-usługi, planowany nabór listopad 2016 r.
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór grudzień 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, planowany nabór grudzień 2016 r.

Woj. Wielkopolskie

 • Programy profilaktyki zdrowotnej, planowany nabór IV kwartał 2016 r.
 • Programy profilaktyki zdrowotnej, planowany nabór IV kwartał 2016 r.

Woj. Zachodniopomorskie

 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa dla przedsiębiorstw, planowany nabór styczeń 2017 r.
 • Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, planowany nabór wrzesień 2016 r.
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (opieka paliatywna i hospicyjna), planowany nabór od 01.08. do 30.09.2016 r.

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, nabór 16.01.2017-16.03.2017
Dotacje na badania i rozwój przedsiębiorstw, nabór 01.02.2018-02.03.2018
Infrastruktura badawczo-rozwojowa dla przedsiębiorstw, nabór 02.01.2018-02.03.2018
Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, nabór 31.10.2017-29.12.2017
Inwestycje przedsiębiorstw w innowacje, nabór 31.03.2017-29.05.2017
Programy profilaktyki zdrowotnej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego, nabór 16.06.2017-14.07.2017

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe, nabór 01.02.2017-15.03.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie szpitalnictwa, nabór 27.12.2016-31.01.2017

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, nabór 30.12.2016-30.01.2017
Inwestycje w sprzęt medyczny, nabór 30.12.2016-28.02.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, nabór 29.11.2016-28.02.2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór marzec 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór wrzesień 2017
Informatyzacja przedsiębiorstw, nabór 31.03.2017-20.04.2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych, nabór maj 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór 31.03.2017-30.05.2017

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Dotacje na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór wrzesień-listopad 2017
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach z sektora produkcyjnego, nabór marzec-kwiecień 2017
Wdrażanie ekoinnowacji w przedsiębiorstwach, nabór sierpień-wrzesień 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nabór 1.02.2017 do 30.06.2017

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na infrastrukturę B+R, nabór I kwartał 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór II kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie szpitalnictwa powiatowego, nabór I kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie modernizacji i doposażenia oddziałów psychiatrycznych, nabór II kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej i geriatrii, nabór 31.07.2017-15.09.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nabór 30.12.2016-28.02.2017
Inwestycje podmiotów leczniczych w rodzaju POZ, AOS w zakup sprzętu, nabór 31.08.2017-13.10.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa nabór 31.07.2017-15.09.2017
Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, nabór 30.12.2016-28.04.2017
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, nabór 19.09.2016-31.03.2017

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, nabór marzec 2017
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (Gorzów Wielkopolski), nabór czerwiec 2017
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (Zielona Góra), nabór czerwiec 2017
Wdrożenie programów zdrowotnych, nabór I/ II kwartał 2017
Profilaktyka zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy, nabór grudzień 2017

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór IV kwartał 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór II kwartał 2017
Programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci, nabór III kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nabór 31.03.2017-08.05.2017

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór maj 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na infrastrukturę B+R, nabór październik 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór październik 2017
Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, nabór czerwiec 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nabór 30.06.2017 – 08.11.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii dla subregionów OSI, nabór: 30.12.2016-8.03.2017
Wdrożenie wyników prac B+R, nabór 28.11.2016-31.01.2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych dla subregionów OSI, nabór 30.11.2016-03.02.2017

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór 29.05.2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na infrastrukturę B+R, nabór 29.05.2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór 01.09.2017
Wdrażanie programów profilaktycznych, nabór 16.03.2017
Inwestycje przedsiębiorstw w innowacje, nabór 02.12.2016-30.03.2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych, nabór 15.02.2017-09.05.2017

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na infrastrukurę B+R, nabór II kwartał 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór III kwartał 2017
Dotacje na udział przedsiębiorstw w targach i misjach gospodarczych nabór II kwartał 2017
Dotacje na udział przedsiębiorstw w targach i misjach gospodarczych, nabór IV kwartał 2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór IV kwartał 2017
Informatyzacja przedsiębiorstw, nabór I/II kwartał 2017
Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego, nabór 30.12.2016-10.02.2017
Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nabór 30.12.2016-10.02.2017

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukurę B+R, nabór II kwartał 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór I kwartał 2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych, nabór I kwartał 2017

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór marzec/kwiecień 2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór grudzień 2017
Przeciwdziałanie negatywnym procesom demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych, nabór maj/czerwiec 2017
Inwestycje przedsiębiorstw w innowacje, nabór 29.12.2016-28.02.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, nabór 31.03.2017-30.06.2017

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój oraz infrastrukturę B+R, nabór II kwartał 2017
Informatyzacja przedsiębiorstw, nabór III kwartał 2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór III kwartał 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór IV kwartał 2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych, nabór 30.06.2017-29.09.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowaną chorobom układu krążenia, nabór 30.06.2017-16.08.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowaną chorobom układu kostno – stawowego i mięśniowego , nabór IV kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowaną chorobom nowotworowym, nabór 30.06.2017-16.08.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowaną chorobom układu oddechowego, nabór IV kwartał 2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną dedykowanych chorobom układu krążenia i chorobom układu kostno – stawowego i mięśniowego, nabór IV kwartał 2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór 30.12.2016-20.01.2017
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną podmiotów realizujących świadczenia z zakresu geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, nabór 29.09.2017 – 20.11.2017

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór maj 2017
Dotacje dla przedsiębiorstw na infrastrukturę B+R, nabór styczeń 2017
Informatyzacja podmiotów leczniczych, nabór wrzesień 2017
Innowacyjne produkty i usługi wdrażane przez przedsiębiorstwa, nabór styczeń 2017
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, nabór wrzesień 2017
Szkolenia i inne usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, nabór maj 2017
Szkolenia i inne usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, nabór luty 2018
Programy profilaktyki zdrowotnej, nabór kwiecień 2017
Usługi zdrowotne w zakresie m.in. tworzenia/funkcjonowania dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych, funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego, nabór listopad 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór 18.11.2016-31.01.2017

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Dotacje dla przedsiębiorstw na badania i rozwój, nabór I kwartał 2017
Dotacje na udział przedsiębiorstw w targach i misjach gospodarczych, nabór III kwartał 2017
Inwestycje w energooszczędność przedsiębiorstw, nabór IV kwartał 2017
Szkolenia i inne usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, nabór I kwartał 2017
Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, nabór III kwartał 2017

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Informatyzacja przedsiębiorstw, nabór IV kwartał 2017
Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych, nabór IV kwartał 2017
Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością, nabór III kwartał 2017
Inwestycje przedsiębiorstw, w tym w IT, nabór 30.12.2016-20.01.2017

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488