Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych, w tym służących wdrożeniu rozwiązań IT (woj. pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 3.01.2017

Kto może się starać o dotację?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:
a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości
b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska,

i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

W przypadku technologii informacyjno – komunikacyjnych wydatki mogą obejmować w szczególności zakup:

– oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem;
– systemów wspomagających procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
– oprogramowania wspomagającego proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
– sprzętu niezbędnego do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalnie 80% dofinansowania w przypadku projektów dot. OZE
Maksymalnie 55% dofinansowania w przypadków pozostałych projektów

Termin naboru:

01.02.2017 do 15.03.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Leave a comment

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488