Dotacje dla przedsiębiorców na budowę, rozbudowę, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (krajowy)

ALERT DOTACYJNY / 1.02.2017

Kto może się starać o dotację?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Co można sfinansować?
Wsparciem objęte zostaną projekty służące wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

  1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
  2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
  7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 70%

Termin naboru:
20.02.2017 do 29.03.2017

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Leave a comment

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488