Dotacje dla podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 17.10.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

 

Jakie projekty można sfinansować?

 1. Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia świadczeń zdrowotnych w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
  Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą kwalifikowalne, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
  Niekwalifikowalne będą projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów.
 2. Doposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dopuszcza się jedynie jako element projektu:

 1. Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędzie 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny;
 2. Doposażenie pracowni diagnostycznych, które działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem.

 

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • Maksymalnie: 95%

 

Termin naboru:

 • 29.09.2017 – 20.11.2017

Leave a comment

Newsletter

Zachęcamy do zarejestrowania się na nasz newsletter.

Nasi Partnerzy

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488