Blog

Ogólnopolski Kongres Techniki Dentystycznej (08.12.2017)

Rejestracja

 

e-mail: szkolenia@dmpgroup.pl

tel.: 884 972 627

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Liczba uczestników

Skąd dowiedziałeś się o konferencji?

Uczestnik 1

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 2

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 3

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 4

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 5

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 6

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 7

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 8

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 9

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 10

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

DANE FIRMY

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Branża

Numer NIP

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMP Group w zakresie organizowania, realizacji przez nią szkoleń oraz wszelkich działań marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DMP Group oraz wszystkich podmiotów współpracujących z Partnerem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu

Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia (24.11.2017)

Rejestracja

 

e-mail: szkolenia@dmpgroup.pl

tel.: 884 972 627

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Liczba uczestników

Skąd dowiedziałeś się o konferencji?

Uczestnik 1

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 2

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 3

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 4

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 5

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 6

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 7

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 8

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 9

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 10

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

DANE FIRMY

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Branża

Numer NIP

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMP Group w zakresie organizowania, realizacji przez nią szkoleń oraz wszelkich działań marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DMP Group oraz wszystkich podmiotów współpracujących z Partnerem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu

Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych (20.10.2017)

Rejestracja

 

e-mail: szkolenia@dmpgroup.pl

tel.: 884 972 627

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Liczba uczestników

Skąd dowiedziałeś się o konferencji?

Uczestnik 1

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 2

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 3

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 4

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 5

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 6

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 7

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 8

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 9

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 10

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

DANE FIRMY

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Branża

Numer NIP

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMP Group w zakresie organizowania, realizacji przez nią szkoleń oraz wszelkich działań marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DMP Group oraz wszystkich podmiotów współpracujących z Partnerem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu

Ogólnopolskie Forum Medyczne (29.09.2017)

Rejestracja

 

e-mail: szkolenia@dmpgroup.pl

tel.: 884 972 627

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Liczba uczestników

Skąd dowiedziałeś się o konferencji?

Uczestnik 1

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 2

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 3

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 4

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 5

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 6

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 7

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 8

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 9

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

Uczestnik 10

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Udział

DANE FIRMY

Nazwa firmy

Adres

Miejscowość

Kod pocztowy

Województwo

Branża

Numer NIP

INFORMACJE DODATKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DMP Group w zakresie organizowania, realizacji przez nią szkoleń oraz wszelkich działań marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DMP Group oraz wszystkich podmiotów współpracujących z Partnerem.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (woj. kujawsko-pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 07.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego);
 • Spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w ww. pkt.

Co można sfinansować?

 • Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 • Wyposażenie w sprzęt medyczny.
 • Inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:
  a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
  c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci.
  Jaki jest poziom dofinansowania: maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.07.2017-15.09.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej (woj. kujawsko-pomorskie)

ALERT DOTACYJNY / 07.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

 • podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej bądź rozszerzający swoją działalność o świadczenia w zakresie opieki długoterminowej na obszarze powiatu, w którym do tej pory nie prowadzono takiej działalności i posiadający kontrakt z NFZ
 • spółka z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizująca przedsięwzięcia medyczne na rzecz podmiotu leczniczego wymienionego w ww. pkt.

Co można sfinansować?

 • Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.
 • Wyposażenie w sprzęt medyczny.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.07.2017-15.09.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 04.07.2017

 

Konkurs dedykowany dla oddziałów szpitalnych oraz innych jednostek i komórek organizacyjnych regionalnych podmiotów leczniczych i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne, całodobowe i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom nowotworowym i układu krążenia.

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?

 • Wyposażenie w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • Przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie;
 • Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów, pod warunkiem, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) wyłącznie jako element projektu, nie zaś samodzielne zadanie, w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny,

Jaki jest poziom dofinansowania:
maksymalnie 85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
1 mln zł

Termin naboru:
30.06.2017-16.08.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Dotacje na zakup rozwiązań IT (woj. świętokrzyskie)

ALERT DOTACYJNY / 04.07.2017

 

Kto może się starać o dotację?

publiczne podmioty lecznicze
niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?

a) wdrożenie i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym:

 • rozbudowa istniejących systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
 • budowa systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach nieposiadających systemów informatycznych umożliwiających wytworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
 • zakup infrastruktury wyposażenia serwerowni (serwery, urządzenia sieciowe, urządzenia zasilania i podtrzymania zasilania, ochrony sieci) niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych;
 • komputery i inny sprzęt komputerowy pod warunkiem uzasadnienia potrzeb w zakresie wdrożenia systemów wymienionych w wyżej wymienionych punktach.

b) wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych, w tym: aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z funkcjonującymi systemami i/lub budowanymi z zakresu e-zdrowia;

c) rozwój systemów i infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności zarządzania podmiotami wykonującymi na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalnie 85%

Termin naboru:
30.06.2017-28.08.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Roboty Zdrowotne i Mobilne Systemy Wspomagające Lekarza, Pielęgniarkę, Aptekarza, OSOZ Tour 2017

 

 

Pobierz bezpłatną aplikację, aby się zarejestrować

Dotacje na rozwój infrastruktury podmiotów leczniczych (woj. śląskie)

ALERT DOTACYJNY / 25.04.2017

Kto może się starać o dotację?

 • publiczne podmioty lecznicze
 • niepubliczne podmioty lecznicze posiadające kontrakt z NFZ

Co można sfinansować?
Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Jaki jest poziom dofinansowania?
Maksymalnie 85%

Termin naboru:
31.03.2017-30.06.2017

 

Jeśli masz pomysł na projekt i jesteś zainteresowany wsparciem w opracowaniu wniosku zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 509 332 151, email: dotacje@dmpgroup.pl

 

NAPISZ DO NAS W SPRAWIE DOTACJI:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Nasi Partnerzy